Czech

From Wiki
Jump to navigation Jump to search

Minimal example:

\mainlanguage[cz]
\enableregime[latin2]

\starttext
  Nějaký český text, třeba o~těch příliš žluťoučkých koních,
  co pěli ďábelské ódy.
\stoptext